O nás

Po 12 letech praxe zakládání, tvorby a správy informačních systémů, budování a správy sítí od tvorby a postupného propojování malých lokálních sítí až po integrovanou a řízenou firemní síť na území ČR, po úspěšné aplikaci systémového řešení a implementace workflow do procesů řízení a správy podniku se širokým portfoliem činností, jsme dospěli k záměru uplatnit naše zkušenosti a poskytovat služby v oblasti informačních technologií a infomačních systémů jinak. Proto jsme se rozhodli založit vlastní podnik na služby v této oblasti specializovaný, jehož cílem je zbavit uživatele IT obvyklých obav ze složitosti, finanční náročnosti a komplikovanosti této technologie, ukázat, že počítače mohou být zařízením, které šetří čas, pracovní síly a peníze, pokud se užitečně a efektivně využívá.

Naším východiskem je přesvědčení, že náš zákazník nemá mít problém, a má získat výhodu, pokud problém umíme odstranit

a výhody dosáhnout.

Abychom problém dokázali pochopit a řešení zaměřit správně a efektivně, disponujeme se širokým volným okruhem

spolupracovníků, specializovaných na obory, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní uplatnění IT v konkrétních podmínkách

pro reálný efekt.

Proto svým zákazníkům nabízíme možnost vyložit jejich problém v první konzultaci zdarma, a teprve když jsme schopni

nabídnout varianty řešení, sjednat naší službu.

Cílem našich řešení je odstranit často existující stav neefektivního provozování informačních technologií pořízených za značné

prostředky a se značnými náklady, aniž by byly využitý technické a programové možnosti k získání skutečného efektu pro hlavní

činnost podniku nebo živnosti.